Quy Định Tổ Chức Sự Kiện Teambuiding

Chào mừng quý khách đến với trang quy định tổ chức sự kiên teambuiding của VuongLand Travel. Quý khách vui lòng đọc rõ các điều khoản sử dụng ngay sau đây để nắm bắt được các thông tin chính sách, quyền lợi chính xác nhất.

CHÍNH SÁCH GIÁ
  • Giá chương trình, sự kiện được tính theo mệnh giá Đồng ( Việt Nam – VNĐ. Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng loại tiền khác như USD, sẽ được chúng tôi quy đổi theo tỉ giá của ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
  • Giá chương trình, sự kiện được VuongLand liệt kê rất rõ trong các phần đã bao gồm trong hợp đồng chương trình du lịch. VuongLand không có nghĩa vụ thanh toán các khoản nào không nằm trong hợp đồng.
  • Áp dụng giá chương trình, sự kiện chỉ có hiệu lực trong các khoảng thời gian đã quy định.
CHÍNH SÁCH HỦY
  • Quý khách vui lòng đến công ty VuongLand Travel để trao đổi các phương án tốt nhất.
  • Chúng tôi không chấp nhận các yêu cầu hủy dịch vụ qua cuộc gọi điện thoại.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa được nhận hoặc chưa được xác nhận với quý khách. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng các khoản phí hủy dịch vụ hoặc hủy bỏ các chương trình, sự kiện trong hợp đồng.