Showing all 12 results

2 Ngày 1 Đêm

Hòn Một, Hòn Mun, Bãi Tranh, KDL Trăm Trứng

2 Days 1 Nights

Nha Trang City

HOT

1 Ngày, 8 tiếng

Hòn Mun, Một, Bãi Tranh, Hồ Cá

8 Hour

Mun, Mot, Tranh Beach, Tri Nguyen ( Island )

1 Ngày, 8 tiếng

Đảo Mun, Tằm, Trí Nguyên

8h00-17h00

Mun, Tam island

450000 ₫
-31%

1 Ngày , 8 tiếng

Hotel,Thác ba Hồ,Dốc Lết

8 hours

Ba Ho, Ba Ho Waterfall, Visit Champa Ponagar

650000₫450000₫

450000 ₫
-22%

1 ngày, 8 tiếng

Hotel - Đảo Hòn Mun

9h00-16h30

3 sports at Mun Islands

450000₫350000₫

350000 ₫

8 giờ 1 ngày

Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Nhà Yến , 100 trứng

6 hour/ 1day

Ponagar, Long Son Pagoda, bird nest house , 100egs mudbath

450000 ₫

1 Ngày, 8 tiếng

Dốc Lết - Nha Trang

8h30-17h30

Cham Temple, Salt-field, Doc Let Beach

550000 ₫
-15%

1 Ngày

Điệp Sơn - Dốc Lết - Nha Trang

8h00-17h00

Nha Trang, Ninh Hoa, Diep Son

650000₫550000₫

550000 ₫

1 Day

Nha Trang Countryside

550000 ₫

4 tiếng

Vịnh Nha Trang

1 Day

Long Phu Tourism, Hoa Lan Island, An Lam Ninh Van Bay

1200000 ₫

4 ngày - 3 đêm

Nha Trang - Đà Lạt

4 days 3 nights

Air Port - Nha Trang - Da Lat

4819000 ₫
-46%

4 ngày - 3 đêm

Thành Phố Nha Trang

4 days 3 nights

4 star hotel, Ponagar temple, 3 Islands trip, Mud-bath...

4790000₫2590000₫

2590000 ₫