Showing all 1 result

Tour Ba Hồ Nha Trang

Sáng 8h00 – Xe và hdv đón quý khách tại sãnh khách sạn. Sau đó di chuyển đến khu du lịch thiên nhiên Ba Hồ. Trên đường đi, hdv sẽ tô điểm cho chương trình bằng phong cảnh đẹp mơ hồn của Vịnh Nha Phu